Szegő János

Emberűrre akad

Kiss Tibor Noé fotókiállítása elé

Noénak szeretettel

Kérem nézzék el nekem zavarom, azt hogy előbb úgy tűnik majd hogy hadarok, aztán kiderül, hogy tényleg hadarok, vagy legalábbis elharapok egy-egy szótagot, akár az obligát pogácsát egy vernisszázson az ember, pláne, ha magyar; tehát nézzék el lámpahőm, aminek oka rutinos rutintalanságom, lévén még soha az életben nem nyitottam meg Kiss Tibor Noé Pillanatnyi hiány című kiállítását a pécsi Nappaliban 2015 március 3-án. Igaz, soha az életben nem jártam Baróton, Mošćenička Draga-n, Ostravában és a horvátországi Pulán sem – legalábbis nem tudok róla.

Nem voltam ott ezeken a helyeken, nézve Kiss Tibor Noé képeit, mégis jelen vagyok, egyfajta hiányformátumban természetesen.

Hiányformátum: ezt most control cé-control vé; úgy érzem ez még jól jöhet később.

Amikor először megkaptam a fényképeket, akkor minden képnél ott volt a fájl nevében a helyszín is, aztán ezek a megnevezések elrepültek, akár az egyik itt nem látható fénykép, amelyen madár rebben a minaret tornyával átellenben. Abba is hagyom azonnal a negatív megnyitást, amely azt taglalja mi nem látható, de ennek a fotónak a hiánya, nemlét-léte mégiscsak fontos: ez a madár volt az egyetlen mozgó lény a fényképeken. Így hiánya máris érthető. Kérdés: mi érthető abban ami nincs? Nincs madár és nincsenek referenciális fogódzók; egy ponton túl lényegtelen hogy melyik kép hol készült, a közös világuk lesz a fontos. És még inkább a fényképek készítője, aki ott van a háttérben.

Nézve Kiss Tibor Noé fényképeit az izgat egy idő után mit vehetett észre először az adott pillanatban ő. Hátravont középcsatárként. Prózaíróként. Noéként és Tiborként. „Nyílegyenes bekötőút vezetett a telepre.” – ezzel az egyszerű mondattal kezdődik az Aludnod kellene című második regénye. „Az állomás mellett háromszintes épület, mintha a töltés oldalából nőtt volna ki.” – ez pedig a napokban megjelent, sorozatnyitó tárcájának a Vagonsötétnek a kezdése: egy elemmel bővültebb mint a regénynyitány, de a nyomvonal, az epikai keréknyom hasonló. Már-már motivikus. Akár egy kézjegy – tehetnénk lábjegyzetbe.

Túl az elcsépelt kacsintáson: inkognitóban van a szerző. (Ha már itt tartunk a kezdeteknél és kezdéseknél, az Inkognitó szövegterébe ekképpen lép és léptet be: „Átlépek a küszöbön”.) Kiss Tibor Noé egyfelől leír, leképez – és ebben a kvázi-visszafogottságában még erősebben és karakteresebben van jelen mintha az egyes szám első személy modalitásában szólalna meg. Kiss Tibor Noé nem feloldódik a tárgyszerűség dimenziójában, az úgy nevezett objektív valóság világszerűségében, tekintete és hangja végig ott marad, kísér és kísért, sőt kivetül és az általa-körülötte kibontakozó-körvonalazódó tájnak, térnek, terepnek lesz érzéki pulzálása, erotikája. És humora – túl és innen az irónián. Érdekes módon én két olyan dolgot is kiolvasok-kilátok Noé műveiből, amit mások nem szoktak észrevenni, sőt azt állítják nincs belőlük egy fikarcnyi se. Az egyik a humor, a másik a derű.

Itt van például a létrás fénykép: ránézek és rögtön elmosolyodom. Ez a humor többrétegű, ahogyan a képeken is nagyon sokszor az előtér-háttér feszültsége ad dinamikát. Ahogyan egyszerűsítő címke a szerzőt szoció-írónak nevezni, ugyanúgy botornak tűnik odatenni a hangsúlyt a képeihez, voltaképpen a képsúlyt, hogy itt posztindusztriális-posztszomszédok fotókkal állunk szembe. Nem szoció, sokkal inkább antropó. Az emberi minimumról, a pillanatok maximumáról, a hiány evidenciájáról.

Valaki vagy valami mindig valamihez képest hiányzik. Megszámoltam: több mint kétszáz ablak és erkélyajtó van a fotókon, megannyi lehetőség hogy valaki belépjen a képbe, belépjen és módosítsa a történetet. Hozzátegyen és elvegyen: merthogy ezt általában egyszerre szoktuk. Több mint kétszáz ablak és erkélyajtó. És egyetlen térfigyelő kamera, ami úgy tűnik éppen a semmit kémleli és pásztázza, a semmi terét rögzíti tehát. Adja magát a következtetés és meg is adja magát: van itt még egy térfigyelő kamera, különleges létfigyelő alkalmazással, ami ebben a nagy semmiben, sőt nagy semmikben a kis mindeneket, a lehetőségeket, az eltéréseket, a színeket, a réseket fürkészi. Without Sárarany, without gazdagszegények, without pitigiccs. Ja és Budapesten még sikerült lefényképeznie egy Szüts Miklós-festményt is életnagyságban a Haller utcában, lánykori nevén Hámán Kató.

„A karmaoldást csak néhány éve engedi az univerzum” – ez a mondat szó szerint így hangzott el tegnap éjjel az egyik ezo-műsorban 2 óra 3 perckor vagy 3 óra 2 perckor, a háttérben ment, miközben az előtérben a képeket nézegettem már sokadszorra, akár egy parabolafilm nyomkereső hőse (zenéjét szerezte – ha már – Ennio Morricone). Alighanem már egészen félálomban voltam, a mondatot még gyorsan beírtam, a gépet pedig lecsuktam.

Kiss Tibor Noé fényképein pedig – melyek között akad olyan, amit inkább Tibor készített és olyan, ebből van több, amit Noé – oldódni kezd valami: a feszültség, a szegénység, a kiszolgáltatottság (ide most behelyettesíthető egy raklapnyi főnévképző). Vibráló mementói annak hogy a pillanatnyi hiányban ölt csak igazán testet az örökös mindenség.

(2015. április 3.)